Start

 

Voorstellen

 

Nieuws

 

Activiteiten

 - Maandag

 - Dinsdag

 - Woensdag

 - Donderdag

 - Vrijdag

 

Contacten

 

Bestuurstafel

 - Statuten

 - Lid worden

 - Uw mening

 - Nieuwsbrieven

 

 

Diverse links

Het Buurtcollectief

 

Like ons op Facebook

 

 

Schaakvereniging MSC

 

 

MFC West End, Lijsterbesstraat 10a, 1783 HT  Den Helder

0223-624454 Anno 1954

 

Beste bezoekers van MFC West End,

 

 

Verplaatsing algemene ledenvergadering 2020 (over het jaar 2019)

Beste leden,

Aankomende zaterdag 24 oktober 2020 stond de algemene ledenvergadering van MFC West End gepland over het verenigingsjaar 2019.

Helaas kan, door de ontwikkeling van het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen de jaarvergadering niet plaats vinden.

Het bestuur heeft besloten om de (financiële) verantwoording van de deze algemene ledenvergadering af te leggen tijdens de  jaarvergadering in 2021.

Voor bestuursfuncties hebben zich aangemeld Dhr. Roel Drogt en  Dhr. Raymond Nulle, het bestuur heeft besloten om beiden a.i. met het bestuur mee te laten draaien als algemeen bestuurslid tot de volgende jaarvergadering in 2021

Dhr. Richard van Heteren heeft aangegeven zijn functie als algemeen bestuurslid te willen continueren. Tijdens de ALV van 2021 wil men dit met de leden bekrachtigen.

Nog steeds vacant zijn de functies 1e secretaris, 2e secretaris en 2e penningmeester.

Vacant per ledenvergadering 2021; lid kascontrolecommissie.

Voor vragen, kunt u zich wenden tot het bestuur door een mailtje aan de voorzitter (voorzitter@buurthuiswestend.nl) .
Hopende u binnen niet al te lange tijd weer te mogen ontvangen in ons buurthuis

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

 

Paul Veen