Start

 

Voorstellen

 

Nieuws

 

Activiteiten

 - Maandag

 - Dinsdag

 - Woensdag

 - Donderdag

 - Vrijdag

 

Contacten

 

Bestuurstafel

 - Statuten

 - Vacatures!!!!

 - Lid worden

 - Uw mening

 - Nieuwsbrieven

 

 

Diverse links

Het Buurtcollectief

 

Like ons op Facebook

 

 

Schaakvereniging MSC

 

 

MFC West End, Lijsterbesstraat 10a, 1783 HT  Den Helder

0223-624454 Anno 1954

 

Vacatures

 

Op de aankomende algemene ledenvergadering ontstaat naast de al openstaande vacature van secretaris een nieuwe vacature van voorzitter.

Dit door het niet herkiesbaar zijn van de huidige voorzitter. Er ontstaat nu de onwenselijke situatie dat er geen voorzitter en secretaris is na deze algemene ledenvergadering die (voorlopig) gepland is op 13 mei 2022.

 

Mocht u een van deze functies willen vervullen of heeft u iemand in uw directe omgeving c.q. netwerk die een van deze functies zou willen vervullen dan kan er contact opgenomen worden via voorzitter@buurthuiswestend.nl